• Bezpieczeństo pożarowe

  kompleksowa oferta
 • Zabezpieczenia techniczne

  nowoczesne rozwiązania

Obsługa butli gaśniczych

Awesome Image

Prowadzimy napełnienia zbiorników ciśnieniowych gazami gaśniczymi z wykorzystaniem najnowszych i nierzadko autorskich technologii. Pozwala nam to na zminimalizowanie kosztów materiałowych dla klienta.

W przypadku czynników bazujących na fluorowcopochodnych węglowodorów odzyskujemy czynniki gaśnicze ze zbiorników zarówno z fazy ciekłej, jak i gazowej. Większość firm w Polsce wykorzystuje metodę przetłoczenia ciśnieniowego, która powoduje straty środka, a więc również znaczne zubożenie warstwy ozonowej oraz zwiększa koszty dla właściciela butli, wynikające z konieczności wypuszczenia znacznej ilości gazu do atmosfery.

W przypadku gazów gaśniczych, przechowywanych w fazie lotnej, a bazujących na azocie, argonie i dwutlenku węgla, bądź ich mieszaninach, odzyskiwanie gazu nie ma sensu zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i ekonomicznego. Gazy te występują naturalnie w atmosferze.

Napełniamy butle do ciśnienia pracy w zależności od czynnika w zakresie od 25 do 300 [bar].

Gazy podlegające obsłudze:

 • HFC227ea (handlowa nazwa firmy DuPont FM200),
 • NOVEC1230,
 • argonit ,
 • inergen,
 • CO2,
 • azot,
 • argon, etc.
Awesome Image

Awesome Image

Pracowaliśmy dla: