• Bezpieczeństo pożarowe

    kompleksowa oferta
  • Zabezpieczenia techniczne

    nowoczesne rozwiązania

Systemy sygnalizacji pożaru

Serwis butli gaśniczych

Zapewniamy optymalny dobór komponentów i detektorów w celu minimalizacji fałszywych alarmów oraz zapewnienia wysokiej niezawodności.

Wykonujemy dokumentacje projektowe oraz realizację sygnalizacji pożaru w oparciu o urządzenia firm takich jak Schrack, Autronica, Polan-Alfa.

Doboru urządzeń w zależności od rodzaju zagrożenia pożarowego wykonujemy na bazie polskich norm (PN-EN 54) i norm oraz wytycznych międzynarodowych (NFPA, VdS, czy FM Global) wytycznych producentów, wytycznych SITP oraz bogatym doświadczeniu pracowników.

Urządzenia wykorzystane zarówno w projekcie, jak i instalacjach posiadają aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

Przy prowadzeniu prac koncepcyjnych jako jeden z priorytetów stawiamy integrację systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Pracowaliśmy dla: