• Bezpieczeństo pożarowe

    kompleksowa oferta
  • Zabezpieczenia techniczne

    nowoczesne rozwiązania

Legalizacja zbiorników

Serwis butli gaśniczych

Prowadzimy badania okresowe zbiorników ciśnieniowych na środki gaśnicze. Badania prowadzone są przy udziale inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Zaplecze techniczne, przygotowanie zawodowe oraz precyzja działań pozwoliła nam na zbudowanie stacji badawczej zbiorników ciśnieniowych (butli na środki gaśnicze). Stacja uzyskała pozytywne opinie z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie okresowych prób legalizacyjnych z ciśnieniami próby do 700 [bar].

Badania legalizacyjne zbiorników prowadzimy na zlecenie dla wielu czołowych firm z branży pożarowej. Dla potrzeb badań mamy możliwość kompleksowej obsługi butli wraz z jej opróżnieniem, serwisem zaworu i jej ponownym napełnieniem. Prowadzimy również badania dostarczonych pustych zbiorników.

Posiadamy własne zaplecze transportowe umożliwiające nam kompleksową usługę, zawierającą również demontaż, transport i ponowny montaż zbiorników. Transport wykonujemy w oparciu o niezbędne pozwolenia oraz zgodnie z umową ADR, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo przy przewozie materiałów niebezpiecznych (butle pod ciśnieniem).

Posiadając własną stację badawczą zapewniamy absolutny brak firm podwykonawczych przy wykonywaniu usługi. Gwarancją braku podwykonawców są dane zawarte w protokole.

Pracowaliśmy dla: